Strona internetowa Triple A wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich modyfikacji znajdują się na stronie Ok x

Agnieszka Barańska                  

Agnieszka Barańska, Junior Consultant, posiada doświadczenie z zakresu wyceny rezerw aktuarialnych w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych.

Przed dołączeniem do zespołu Triple A – Risk Finance, Agnieszka pracowała w dziale aktuarialnym KPMG, gdzie uczestniczyła w audytach aktuarialnych spółek ubezpieczeniowych majątkowych i życiowych (audyty PL GAAP i IFRS oraz audyty i przeglądy Solvency II i SFCR). Ponadto, brała udział w wielu projektach doradczych związanych z wdrożeniem Solvency II, wyceną portfeli ubezpieczeniowych oraz due diligence.

Agnieszka jest absolwentką Matematyki Finansowej i Aktuarialnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu aktuariatu i zarządzania ryzykiem, a także organizowała konferencje naukowe poświęcone matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.