Doradztwo aktuarialne

Doradztwo aktuarialne

Analiza ryzyka, kalkulacja składki, rozpoznawanie wymagań kapitałowych i wycena portfeli ubezpieczeń – to działania wymagające specjalistycznych umiejętności, które pozwalają firmom ubezpieczeniowym utrzymać równowagę między podejmowanym ryzykiem a stopą zwrotu. Triple A oferuje wysokiej jakości doradztwo aktuarialne we wszystkich tych obszarach, ukierunkowane dodatkowo na usprawnienia. Wspieramy również proces podejmowania decyzji na szczeblu menadżerskim, zapewniając doradztwo strategiczne. Nasze wsparcie oparte jest o wiedzę merytoryczną i doświadczenie, połączone z wysokiej jakości rozwiązaniami technologicznymi i innowacjami w modelowaniu.

Wiedza ekspercka w dziedzinie usług aktuarialnych

Wiedza specjalistyczna i doświadczenie w obszarze aktuariatu pozwalają nam pomagać naszym klientom w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem ryzykiem. Nasi konsultanci łączą zdolności matematyczne z efektywną komunikacją, sprawnością podejmowania działań oraz szeroką wiedzą techniczną, aktuarialną i programistyczną. Umiejętności analityczne pomagają im realizować złożone zadania.

Triple A od lat świadczy usługi doradztwa na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. Doradzając naszym klientom bierzemy pod uwagę: aktualną sytuację i charakterystykę rynku, obowiązujące przepisy, a także adekwatne modele finansowe, aktuarialne i ekonometryczne. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie poniższych zagadnień:

  • Wypłacalność i kapitalizacja
  • Rentowność portfeli i produktów ubezpieczeniowych
  • Wycena produktów, ustalanie wysokości i struktury składek
  • Metody wyceny rynkowej
  • Funkcje kluczowe, strategia i zarządzanie
  • Solvency II oraz IFRS 17
  • Polityka inwestycyjna oraz zarządzanie aktywami i pasywami (ALM)
  • Własna ocena ryzyka i wypłacalności (ORSA)
  • Fuzje i przejęcia
  • Analiza rynku i konkurencji

Podejście ukierunkowane na wyniki

Doradzając naszym klientom skupiamy się na wynikach. Ustalamy jasne cele dopasowane do konkretnych potrzeb klienta. Koncentrujemy się na przejrzystym planowaniu efektywnych działań i dotrzymaniu przyjętych terminów.

Nasze doradztwo aktuarialne ma na celu rozwiązanie aktualnych problemów operacyjnych i strategicznych mających znaczenie dla organizacji i jej pracowników. Klienci mogą liczyć na zaangażowanie naszych ekspertów oraz ich umiejętność rozwiązywania problemów.

Proszę o kontakt

© 2022 AAA Riskfinance. All rights reserved.