Jakub Baránek

Jakub Baránek

Konsultant

Jakub Baránek, Konsultant, posiada doświadczenie w raportowaniu aktuarialnym, programowaniu oraz poszerza wiedzę w zakresie nauk matematycznych glównie aktuariatu i statystyki.

Jakub pracował w międzynarodowych środowiskach w Londynie i w Liverpoolu. Doświadczenia zdobywał w Signal Iduna Polska w biurze aktuarialnym i reasekuracyjnym w zakresie kalkulacji rezerw statutowych w spółce majątkowej oraz wyliczeń reasekuracji. Pracował głównie w programach VBA oraz SQL i również zna R i RAFM.

Jakub kończy Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Chętnie poszerza swoje horyzonty i dlatego robi dwie specjalizacje mianowicie Ekonometrię oraz Ekonomię Matematyczną. Przechodząc szkolenia w Prophet i RAFM buduje i testuje modele aktuarialne w RAFM.

© 2022 AAA Riskfinance. All rights reserved.