Maciej Stachnio

Maciej Stachnio

Starszy Menadżer, Szef Triple A Poland

Maciej Stachnio posiada rozległą wiedzę w zakresie modelowania aktuarialnego. Z blisko 15-letnim doświadczeniem, jest ekspertem w projektowaniu, implementacji, optymalizacji i testowaniu modeli aktuarialnych w środowiskach Risk Agility FM, Prophet, Excel, C#. Pełnił role architekta i wiodącego dewelopera w projektach rozwoju modeli projekcyjnych i systemów raportowania aktuarialnego w Polsce, krajach Beneluxu oraz Wielkiej Brytanii. Doświadczenie Macieja obejmuje wyceny portfeli ubezpieczeniowych (Solvency II, IFRS 17, MCEV, VNB) a także pricing i repricing produktów ubezpieczeniowych.

Przed dołączeniem do zespołu Triple A – Risk Finance Maciej pełnił funkcję Kierownika Działu Aktuariatu Finansowego i Reasekuracji Aegon TU na Życie S.A. Wcześniej jako Kierownik ds. Aktuarialnych w Projektach Międzynarodowych rozwijał modelowanie aktuarialne dla rumuńskiej i ukraińskiej operacji Grupy Aegon. Był także deweloperem w CEE Regional Modelling Team Grupy Aegon. Na początku swojej kariery zawodowej Maciej pracował w PTE PZU S.A., rozwijając model w Prophecie i raportując z niego.

Maciej jest absolwentem kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Podyplomowego Studium Ubezpieczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych oraz licznych szkoleń z dziedziny aktuariatu i zarządzania ryzykiem.

© 2022 AAA Riskfinance. All rights reserved.