Zuzanna Chmielewska

Zuzanna Chmielewska

Starszy Konsultant

Zuzanna Chmielewska, Starszy Konsultant, jest licencjonowanym aktuariuszem. Posiada doświadczenie na europejskich rynkach ubezpieczeń na życie w zakresie raportowania Solvency II, MCEV i walidacji modelu wewnętrznego.

Przed dołączeniem do zespołu Triple A, Zuzanna pracowała w TUnŻ Warta, gdzie była odpowiedzialna za raportowanie Solvency II, oraz w centrum usług wspólnych Aviva, gdzie wspierała rynki francuski i brytyjski, a także Grupę Aviva.

Zuzanna ukończyła Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję aktuarialną numer 336, jest członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i członkiem brytyjskiego Institute and Faculty of Actuaries.

© 2022 AAA Riskfinance. All rights reserved.