Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności spółki Triple A – Risk Finance Poland

Triple A – Risk Finance Poland jest firmą konsultingową specjalizującą się w zarządzaniu ryzykiem i usługach aktuarialnych. Wspieramy naszych klientów oferując outsourcing procesów aktuarialnych oraz realizację projektów w zakresie transformacji finansowej firm ubezpieczeniowych i banków, w tym projektowanie i implementację modeli aktuarialnych oraz systemów raportowych.

Triple A – Risk Finance Poland jest częścią grupy Redmore, która za jej zgodą będzie odpowiadać na pytania i prośby dotyczące Triple A – Risk Finance Poland. Bardzo poważnie traktujemy dane osobowe interesariuszy, takich jak klienci, osoby ubiegające się o zatrudnienie, kandydaci na poszczególne stanowiska oraz inne zainteresowane strony. Będziemy odpowiednio i starannie chronić otrzymane przez nas dane (osobowe). Oznacza to gwarancję, że spółka Triple A – Risk Finance Poland postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz swoimi wewnętrznymi zasadami. 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe otrzymane za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej lub mediów społecznościowych. Określa również, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji przedstawionych w naszej witrynie internetowej.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i z jakiego powodu?

Nie zbieramy żadnych danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji naszych celów. W związku z tym zbierane przez nas dane osobowe mogą się różnić w zależności od celu, w jakim je przetwarzamy. Za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub mediów społecznościowych zbieramy następujące dane:

Newsletter

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać informacje na temat najnowszej oferty Triple A – Risk Finance Poland, zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Na podstawie Państwa zgody zbieramy następujące dane:

 • adres e-mail

Powyższe informacje wykorzystujemy do następujących celów: 

 • wysyłanie informacji na temat najnowszej oferty Triple A – Risk Finance Poland,
 • wysyłanie najnowszych informacji na temat organizowanych przez nas wydarzeń,
 • wysyłanie informacji o naszych usługach oraz realizacja innych celów marketingowych.

Proces rekrutacji i ubiegania się o stanowisko

Jeżeli chcą Państwo ubiegać się o stanowisko w naszym zespole za pośrednictwem naszej strony internetowej lub mediów społecznościowych, za Państwa zgodą zbieramy następujące informacje:

 • nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail,
 • dane osobowe zawarte w życiorysie.

Powyższe dane wykorzystujemy do następujących celów: 

 • ocena dopasowania kandydata do danego stanowiska,
 • kontaktowanie się z kandydatem,
 • tworzenie cyfrowych akt osobowych kandydata.

Jeżeli Państwa kandydatura okaże się odpowiednia (w trakcie procesu selekcji), rozpocznie się proces rekrutacji. W ramach procesu rekrutacji zbieramy następujące dane w celu ewentualnego zawarcia umowy:

 • imię i nazwisko oraz adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu.
 • życiorys zawierający informacje na temat wykształcenia i umiejętności oraz przebiegu kariery.
 • wyniki oceny dokonywanej przed zatrudnieniem, notatki pracownika.

Powyższe dane wykorzystujemy do następujących celów:

 • ocena dopasowania kandydata do danego stanowiska.
 • kontaktowanie się z kandydatem.
 • tworzenie cyfrowych akt osobowych kandydata.
 • dokładna weryfikacja przeszłości kandydata przed zatrudnieniem.

Jeżeli nie będziemy w stanie zebrać tych danych, zawarcie umowy nie będzie możliwe.

Pośrednictwo pracy

W przypadku otwartej aplikacji o zawarcie umowy o pracę lub wykonanie określonego zadania lub, w zależności od tego, czy dana usługa jest oferowana przez Triple A – Risk Finance Poland, innego wniosku o pośrednictwo w nawiązaniu współpracy z nami, zbieramy te same dane, co w przypadku procedury rekrutacji i aplikacji.

Program adaptacyjny

Przed oficjalnym dołączeniem do zespołu wybrany kandydat bierze udział w programie adaptacyjnym. Zbieramy następujące dane na potrzeby programu adaptacyjnego w celu ewentualnego zawarcia umowy z wybranym kandydatem, w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub na podstawie zgody udzielonej przez kandydata:

 • imię i nazwisko oraz adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu,
 • wyniki szkolenia.

Powyższe dane wykorzystujemy do następujących celów:

 • zaproszenie do udziału w programie adaptacyjnym,
 • cele szkoleniowe, takie jak przygotowanie do podjęcia pracy.

W programie adaptacyjnym korzystamy z następujących narzędzi: Appical, MSForms lub Oracle. 

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez witryny internetowe w celu usprawnienia obsługi użytkowników.

Prawo zezwala nam na przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika, w przypadku gdy są one niezbędne do korzystania z witryny. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zgoda

W określonych przypadkach przechowujemy dane osobowe za zgodą użytkownika. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Prawnie uzasadniony interes

Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli wykorzystujemy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, musimy uprzednio go przeanalizować.

Na naszą korzyść może działać równoważenie interesów związanych z bezpieczeństwem fizycznym, informatycznym i sieci, przetwarzaniem danych do celów badawczych, zapobieganiem oszustwom, nadużyciom usług lub praniu pieniędzy.

Na korzyść osoby, której dane dotyczą, działa równoważenie interesów związanych z marketingiem bezpośrednim lub innymi formami marketingu, niezamówionymi wiadomościami o charakterze niehandlowym lub swobodnym dostępem do informacji.

Konieczność zawarcia umowy

Jeżeli zamierzają Państwo rozpocząć proces aplikacji, przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych będzie się opierać na konieczności podpisania umowy. Bez tych informacji zawarcie umowy o pracę nie będzie możliwe.

Podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie prawnej, gdy kandydat jest już zatrudniony. W przypadku gdy kandydat jest już naszym pracownikiem, przetwarzanie danych pracowników i prawa do ochrony danych osobowych pracowników są opisane w naszych wewnętrznych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych.

Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?

Triple A – Risk Finance Poland udostępnia dane osobowe spółce Triple A – Risk Finance Poland i wyłącznie tym pracownikom, którym dane te są niezbędne do realizacji określonego celu. Pracownicy ci traktują dane w sposób poufny. Dane osobowe są przechowywane przez nas wyłącznie w Holandii.

Triple A – Risk Finance Poland zatrudnia podmioty zewnętrzne, które przetwarzają dane osobowe w jej imieniu. Takie podmioty zewnętrzne to dostawcy oprogramowania dla rozwiązań biznesowych, pracownicy dostawców i dostawcy, którzy oferują zasoby edukacyjne i szkolenia, oraz dostawcy rozwiązań w zakresie weryfikacji przeszłości kandydatów. Triple A – Risk Finance Poland zawiera umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe.

Triple A – Risk Finance Poland udostępnia również dane osobowe swoim spółkom siostrzanym, zależnym lub dominującym. Udostępnianie danych osobowych w ramach różnych podmiotów należących do Redmore lub udostępnianie danych osobowych w ramach grupy podmiotów będących własnością naszego wspólnika i kontrolowanych przez niego, czyli House of HR, zostało uregulowane w wewnątrzgrupowej umowie ramowej, w której jasno określono cel (taki jak cele kampanii (dotyczącej bezpieczeństwa), cele związane z obszarem IT lub wspólne projekty), zasoby, rolę stron oraz techniczne i organizacyjne środki kontroli, które strony muszą podjąć. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Triple A – Risk Finance Poland nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których są one przetwarzane. Określając okresy przechowywania danych osobowych, za punkt odniesienia przyjęliśmy zobowiązania prawne lub wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyjątkiem przechowywania plików cookie, których okresy przechowywania zostały opisane w oświadczeniu dotyczącym plików cookie, okresy przechowywania danych osobowych są różne. Są one opisane w procesie. Na przykład przechowujemy dane osobowe użytkowników w celu wysyłania im newslettera przez okres wskazany podczas zapisywania się na newsletter.

W przypadku aplikowania na konkretne stanowisko dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres do czterech tygodni od zakończenia procesu aplikacji, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na dłuższe przechowywanie danych osobowych w związku z możliwością otrzymania stanowiska, na które aplikuje, w przyszłości. W przypadku pośrednictwa pracy przechowujemy dane osobowe przez okres do dwóch lat od złożenia (otwartej) aplikacji.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Triple A – Risk Finance Poland podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie ci pracownicy, dla których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania ich pracy.

Z jakich serwisów społecznościowych korzystamy?

Korzystamy z następujących serwisów społecznościowych:

 • Whatsapp,
 • LinkedIn,
 • Facebook,
 • Twitter,
 • Instagram,
 • YouTube.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych możemy jedynie wskazać, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób powyższe firmy wykorzystują Państwa dane osobowe. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych danego serwisu społecznościowego.

W jaki sposób realizować prawa osoby, której dane dotyczą?

Użytkownik może skontaktować się z nami w celu złożenia wniosku o wgląd do swoich danych osobowych, zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych, aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub wycofać zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych. W temacie wiadomości należy wskazać prawo, z którego użytkownik pragnie skorzystać, a następnie użyć aplikacji CopyID firmy Rijksoverheid, aby dodać do wiadomości e-mail zredagowaną kopię dowodu tożsamości, którą można przesłać na adres privacy@aaa-riskfinance.nl.

Czy są Państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe? Prosimy napisać dlaczego. Można się z nami skontaktować, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Jeżeli nie uda nam się wspólnie rozwiązać problemu, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności w zakresie poprawności danych osobowych

Triple A – Risk Finance Poland dokłada wszelkich starań, aby przekazywać prawidłowe informacje za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub mediów społecznościowych. Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy w żaden sposób zagwarantować dokładności ani kompletności informacji rozpowszechnianych, dostarczanych lub publikowanych w naszej witrynie internetowej lub w dowolnych mediach społecznościowych. Żadna z informacji udostępnianych za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub dowolnego serwisu społecznościowego nie ma charakteru porady, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Triple A – Risk Finance Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane w jakikolwiek sposób wykorzystaniem, niekompletnością lub niedokładnością informacji zawartych w naszej witrynie internetowej lub mediach społecznościowych bądź za ich pośrednictwem.

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej witrynie internetowej mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia lub zawiadomienia. Chcielibyśmy, w miarę możliwości bardzo szeroko udostępnić naszą witrynę internetową lub media społecznościowe. Jeżeli nie będziemy w stanie zrobić tego w pełnym zakresie, a media społecznościowe będą (tymczasowo) niedostępne, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje z tego wynikające.

Własność intelektualna

Prawa autorskie do niniejszej witryny internetowej oraz zamieszczonych w niej materiałów wizualnych (w tym naszego logo) należą do Triple A – Risk Finance Poland lub do podmiotów zewnętrznych, które udostępniły te materiały (wizualne) za zgodą Triple A – Risk Finance Poland. Powielanie w jakiejkolwiek formie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Triple A – Risk Finance Poland.

Triple A – Risk Finance Poland może wprowadzać zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych i klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało zmienione w dniu 17 lutego 2023.

Pytania?

W przypadku pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, który jest zatrudniony w spółce holdingowej i działa w imieniu Triple A – Risk Finance Poland, pod adresem:

Inspektor ochrony danych

Euclideslaan 2
3584BN, Utrecht
Tel.: +31 88 170 14 00
E-mail: privacy@redmore.eu

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. zgodności z przepisami pod adresem:

Euclideslaan 2
3584BN, Utrecht
Numer Kamer van Koophandel (Izby Handlowej): 61990507
Tel.: +31 88 170 14 00
E-mail: compliance@redmore.eu

© 2024 AAA Riskfinance. All rights reserved.