AUTORSKIE NARZĘDZIA Z DZIEDZINY USŁUG AKTUARIALNYCH, RYZYKA FINANSOWEGO I ANALIZY DANYCH

Przedstawiamy rozwiązania stworzone w oparciu o naszą wiedzę i umiejętności

Rozwiązania

Rozwiązania

Barometr

Barometr to interaktywna aplikacja internetowa przedstawiająca dane rynkowe w zakresie Solvency II.

Zobacz szczegóły
Generator Scenariuszy Ekonomicznych

Generator Scenariuszy Ekonomicznych (Economic Scenario Generator, ESG) to specjalistyczne narzędzie, które przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji ekonomicznej i charakteru ryzyka finansowego pozwala symulować przyszłe stopy procentowe i generować scenariusze ekonomiczne wykorzystywane do wyceny i zarządzania ryzykiem.

Zobacz szczegóły
Librarian for Prophet

Results Importer to aplikacja wspierająca dla systemu Prophet (FIS) umożliwiająca eksport wyników projekcji do innych źródeł (plików tekstowych, baz danych).

Zobacz szczegóły
Results Importer for Prophet

Results Importer to aplikacja wspierająca dla systemu Prophet (FIS) umożliwiająca eksport wyników projekcji do innych źródeł (plików tekstowych, baz danych).

Zobacz szczegóły
Narzędzia SII

Odpowiednie narzędzia zapewniają naszym klientom bezpośredni wgląd w niezbędne informacje umożliwiające zarządzanie i kontrolę biznesu. Pozwalają na szybsze spełnienie obowiązujących wymogów dotyczących raportowania oraz skuteczniejsze i dokładniejsze określenie stanu wypłacalności i wartości rezerw.

Zobacz szczegóły

© 2023 AAA Riskfinance. All rights reserved.