USŁUGI Tworzenie i wycena produktów

Tworzenie i wycena produktów

Nieodłączną częścią procesu tworzenia nowego produktu ubezpieczeniowego jest wycena aktuarialna i analiza ryzyka. Konsultanci Triple A posiadają obszerne doświadczenie w rozwoju i wycenie różnych rodzajów ubezpieczeń, w tym tradycyjnych ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń inwestycyjnych, produktów emerytalnych oraz innych produktów ubezpieczeniowych. Wykorzystujemy zaawansowane modele statystyczne i techniki analizy danych, aby zadbać o adekwatną ocenę ryzyka.

Nasza firma tworzy narzędzia umożliwiające profit testing. Przy użyciu odpowiednich scenariuszy stochastycznych wyceniamy także opcje i gwarancje wchodzące w skład produktów. Ponadto oferujemy integrację nowych produktów do obecnie używanych przez klienta modeli aktuarialnych.

Proszę o kontakt

© 2023 AAA Riskfinance. All rights reserved.