Results Importer for Prophet

Results Importer for Prophet

Results Importer to aplikacja wspierająca dla systemu Prophet (FIS) umożliwiająca eksport wyników projekcji do innych źródeł (plików tekstowych, baz danych).
Firma Triple A opracowała aplikację Results Importer w języku C# z zastosowaniem technologii Windows.NET.

Dane wyjściowe można konfigurować stosownie do potrzeb za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu graficznego, który dodatkowo pozwala na monitorowanie wszystkich aktualnych zadań w czasie rzeczywistym. Interfejs użytkownika zbudowany został przy użyciu technologii webowych.

Proszę o kontakt

© 2022 AAA Riskfinance. All rights reserved.