Rozwiązania Results Importer for Prophet

Results Importer for Prophet

Results Importer to aplikacja wspierająca dla systemu Prophet (FIS) umożliwiająca eksport wyników projekcji do innych źródeł (plików tekstowych, baz danych).
Firma Triple A opracowała aplikację Results Importer w języku C# z zastosowaniem technologii Windows.NET.

Dane wyjściowe można konfigurować stosownie do potrzeb za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu graficznego, który dodatkowo pozwala na monitorowanie wszystkich aktualnych zadań w czasie rzeczywistym. Interfejs użytkownika zbudowany został przy użyciu technologii webowych.

Proszę o kontakt
Triple A – Risk Finance
Part of Redmore
  • Profource: optimaliseren van administratieve processen
  • Talent&Pro: traineeships en vacatures financiële dienstverlening
  • Logo ITDS

© 2024 AAA Riskfinance. All rights reserved.