Narzędzia SII

Narzędzia SII

Odpowiednie narzędzia zapewniają naszym klientom bezpośredni wgląd w niezbędne informacje umożliwiające zarządzanie i kontrolę biznesu. Pozwalają na szybsze spełnienie obowiązujących wymogów dotyczących raportowania oraz skuteczniejsze i dokładniejsze określenie stanu wypłacalności i wartości rezerw.

Większość proponowanych przez nas narzędzi opracowujemy samodzielnie, kładąc nacisk na przejrzystość i łatwość użytkowania. Rozwiązania te podlegają corocznej weryfikacji przez zewnętrznych specjalistów, tak aby nasi klienci mogli w pełni polegać na wyliczonych za ich pomocą wartościach. Ma to szczególne znaczenie w przypadku oficjalnej sprawozdawczości regulowanej coraz bardziej rygorystycznymi przepisami. Narzędzia te przekazujemy naszym klientom do samodzielnego użytkowania.

Odpowiednie narzędzia znacznie ułatwiają pracę towarzystw ubezpieczeniowych, upraszczając skomplikowane obliczenia aktuarialne, w tym dotyczące wymogu wypłacalności oraz rezerw. Narzędzia SCR umożliwiają obliczenie wymogów kapitałowych Solvency II (SCR i MCR). Dzięki narzędziom ORSA można opracowywać przyszłe prognozy stanu wypłacalności z uwzględnieniem zasad Solvency II. Oferujemy również wiele  specjalistycznych narzędzi i modeli wspomagających pracę w pozostałych segmentach sektora ubezpieczeń.

Nasze narzędzia dostarczają klientom dokładne wyliczenia oraz przejrzyste informacje. Klienci mogą zlecić ich wdrożenie naszym specjalistom, albo skorzystać z usług niezależnych ekspertów technicznych. W takim przypadku przekażemy im precyzyjne wytyczne i zapewnimy niezbędne wsparcie. Naszym celem jako firmy konsultingowej jest dostarczanie naszym klientom narzędzi, których działanie będzie dla nich w pełni zrozumiałe oraz takich, które po włączeniu do własnych procesów biznesowych umożliwią im podejmowanie lepszych decyzji.

Proszę o kontakt

© 2022 AAA Riskfinance. All rights reserved.