USŁUGI Raportowanie

Raportowanie

Konsultanci Triple A wspomagają towarzystwa ubezpieczeniowe w regularnych obowiązkach sprawozdawczych. Posiadamy doświadczenie w sprawozdawczości w zakresie Solvency II (zarówno formuły standardowej, jak i przy zastosowaniu modelu wewnętrznego), międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz lokalnych zasad rachunkowości w wielu różnych państwach.

Wspieramy naszych klientów między innymi w zadaniach takich jak:

  • przygotowanie model pointów
  • organizowanie przepływu danych
  • tworzenie i rozwój modeli
  • opracowanie narzędzi do analizy, agregowania wartości wyliczonych w modelach oraz ewentualnych dalszych kalkulacji.

Konsultanci mogą również wnieść świeże spojrzenie na istniejące procesy raportowe. Opierając się na rożnorodnym doświadczeniu naszych specjalistów, ich zaawansowanych umiejętnościach oraz szerokiej wiedzy rynkowej możemy zaproponować rozwiązania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie procesów.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • optymalizację procesów
  • analizę i eliminowanie luk
  • wdrażanie nowych wymogów ustawowych lub wymagań organów nadzorczych
  • rekomendacje audytowe.

Zakres udzielanego wsparcia dostosowujemy do potrzeb klienta. Nasi konsultanci tworzą rozwiązania skrojone na miarę, standardowo niedostępne na rynku, które mogą przenieść całe raportowanie aktuarialne na wyższy poziom. Proponujemy również wsparcie w realizacji regularnego procesu raportowania począwszy od wsparcia w najbardziej pracochłonnych okresach raportowania a kończąc na pełenym outsourcing procesów sprawozdawczych. W naszym zespole pracują aktuariusze z obszernym doświadczeniem w raportowaniu, od przygotowania danych i sporządzenia obliczeń po analizę wyników i przygotowanie raportów podsumowujących.

Proszę o kontakt

© 2024 AAA Riskfinance. All rights reserved.