Jakub Kotlarek

Jakub Kotlarek

Konsultant

Jakub Kotlarek, Konsultant, specjalizuje się w modelowaniu aktuarialnym, programowaniu oraz matematycznych podstawach nauk aktuarialnych i finansów.

Jakub posiada znaczące doświadczenie w modelowaniu aktuarialnym, które zdobył uczestnicząc w projektach dla Triple A oraz Deloitte. Specjalizuje się w rozwijaniu modeli w RAFM / C++. W ramach swoich projektów Jakub był m.in. zaangażowany w budowę od podstaw nowych funkcjonalności w modelach aktuarialnych. Jakub zdobył także doświaczenie w testowaniu i rozwijaniu modeli w innych oprogramowaniach aktuarialnych – Algo FM i Prophet.

Jakub studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Matematyka Ubezpieczeniowa. W międzyczasie Jakub pracował w firmie Deloitte m.in. zdobywając doświadczenie w zakresie tworzenia narzędzi aktuarialnych w R / Shiny oraz VBA. Jakub posiada również wiedzę w zakresie IFRS17 oraz SII, którą zdobył aktywnie uczestnicząc w audytach w firmie Deloitte, a także implementując i testując zmiany powiązane z IFRS17 oraz SII. Posiada również zaawansowane umiejętności programowania w C++, a także swobodnie posługuje się R / Shiny, VBA, C#.  Jakub pracował również z SQL i licznymi narzędziami matematycznymi (Matlab, Maxima).

© 2022 AAA Riskfinance. All rights reserved.