Adrian Czuba

Adrian Czuba

Starszy Konsultant

Adrian, Starszy Konsultant, jest biegły w technologiach Microsoftowych zarówno back-endowych, front-endowych i cloudowych, programuje w językach C#, C++, Sql, posiada również doświadczenie w R, Java, JavaScript i Python.

Zanim dołączył do Triple A, Adrian pracował w Telewizji Polskiej tworząc aplikacje multimedialne na potrzeby transmisji telewizyjnych, aplikacje webowe i bazodanowe. Przez 10 lat (współ)tworzył projekty, które zostały z sukcesem wdrożone na produkcję, rozwijając zarówno umiejętności techniczne, jak i miękkie w licznych kontaktach z klientem.
W Triple A Adrian brał udział w tworzeniu aplikacji do wyliczeń kapitałowego wymogu wypłacalności i marginesu ryzyka, rozwijał również technologię do eksportowania danych z Propheta.

Studiował Programowanie Gier 3D na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

© 2022 AAA Riskfinance. All rights reserved.