Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Vakgebieden

Pensions

De vraag: “waaruit bestaan de werkzaamheden van de business line Pensions?” is lastig eenduidig te beantwoorden, omdat we bij verschillende klanten vanuit verschillende rollen werken. Om toch een overzichtelijk beeld te kunnen geven, kijken we eerst naar de klanten van Triple A. Onze klanten zijn werkgevers, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders.

Lees meer...

Insurance

Binnen de business line Insurance bieden wij dienstverlening aan diverse soorten verzekeraars. Van grote multinationals tot kleine onderlinge verzekeraars en op de gebieden Leven, Schade en Zorg. Al deze verzekeraars hebben uiteenlopende uitdagingen maar de grote gemene deler is de spoedige invoering van Solvency II. Hieronder schetsen wij welke zaken verzekeraars momenteel bezighouden en op welke vlakken wij hen adviseren en ondersteunen.

Lees meer...

Risk & Strategy Consulting

Binnen de business line Risk & Strategy Consulting (RSC) adviseren we partijen binnen de gehele pensioen- en verzekeringssector op het gebied van risicomanagement en strategie. Onze missie is daarbij om onze klanten te helpen om de complexe werkelijkheid – middels diepgaande kennis, brede ervaring en financiële modellen – te vertalen naar eenduidig advies, zodat zij bewust en beheerst risico kunnen nemen bij het nastreven van hun strategische doelstellingen. Hoewel de nadruk hierbij ligt op advies omtrent risicomanagement werken we nauw samen met de business lines Pensions en Insurance waar sterke actuariële kennis over deze onderwerpen aanwezig is. Gezamenlijk kunnen we klanten op een breed spectrum van actuariaat en risicomanagement tot strategie ondersteunen.

Lees meer...