Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Jaarwerkondersteuning

Als pensioenuitvoerder is de eerste helft van het jaar een drukke periode: de jaarwerkperiode. U heeft een strakke planning opgesteld, teneinde het jaarwerkproces vlot te laten verlopen. Er is echter weinig ruimte voor onvoorziene werkzaamheden, vanwege de hoge tijd- en werkdruk.

U bent op zoek naar een partij die ondersteuning kan bieden bij de uitvoering van de jaarwerken. Wellicht gedurende de gehele jaarwerkperiode, of misschien als back-up.

Triple A – Risk Finance biedt u de oplossing. Met uitgebreide ervaring op het gebied van actuariële dienstverlening is Triple A – Risk Finance uw partner in outsourcing. Onze medewerkers zijn actuarissen en econometristen met grote affiniteit voor pensioen- en verzekeringsproducten. Onze outsourcing-portefeuille is breed, zowel qua omvang als qua kennisniveau, waardoor wij u de juiste persoon op het juiste moment kunnen bieden.

Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen op marktwaarde
  • Vaststelling feitelijke premie, gedempte premie en kostendekkende premie
  • Het opstellen van een verloop van de voorziening pensioenverplichtingen gedurende het boekjaar verdeeld naar de in de actuariële staten genoemde componenten (premie, uitkeringen, interest, mutaties, sterfte etc.)
  • Het opstellen van een technische analyse (winstbronnenanalyse)
  • Vaststelling Minimaal Vereist Eigen Vermogen
  • Vaststelling Vereist Eigen Vermogen
  • Het opstellen van de verslagstaten J.601 tot en met J.605
  • Het vervaardigen van een Intern Actuarieel Rapport