Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Certificering

Actuariële certificering en actuarieel verslag pensioenfonds

Ook bij hoogwaardige en prijsbewuste actuariële certificering kunnen we pensioenfondsen van dienst zijn. In de Pensioenwet is opgenomen dat de actuaris die het actuarieel verslag waarmerkt geheel onafhankelijk van het pensioenfonds dient te zijn.

Voor Triple A – Risk Finance Certification betekent certificering meer dan het verstrekken van een Actuariële Verklaring. Zo beoordelen wij de financiële opzet van uw fonds en de mate van kostendekkendheid van de betaalde premie. Hierbij maken wij gebruik van het beleidskader dat is vormgegeven in de actuariële en bedrijfstechnische nota en indien van toepassing de verzekeringsovereenkomst. Naast de Actuariële Verklaring maken wij een Rapport van de Certificerend Actuaris op, waarin wij onze bevindingen beschrijven.

Planning certificeringstraject

Wij houden van duidelijke afspraken. Daarom hebben wij een heldere planning voor het certificeringsproces opgesteld, waarin de werkzaamheden en de timing hiervan voor alle betrokken partijen worden vastgelegd. Onze werkwijze kenmerkt zich door heldere communicatie. Wij voeren met u regelmatig overleg om u op de hoogte te houden van de planning en de voortgang van onze werkzaamheden.

Tarieven

Bovendien geven wij u de keuze: wilt u dat wij factureren op basis van uren maal tarief, of heeft u liever een vooraf afgesproken vaste prijs? Wij denken graag met u mee. Wij kunnen door onze ruime ervaring en kennis op het gebied van certificering werken met een grote mate van efficiëntie. Hierdoor zijn wij in staat voor onze diensten een zeer scherpe prijs te vragen. 

Contact

Wilt u meer informatie krijgen, een gesprek aangaan of een offerte ontvangen, neemt u dan contact op met Pieter Heesterbeek via Pieter.Heesterbeek@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 36 40.